Aquest curs compren la UF3 de sistemes mecatrònics de 99h. Esta unitat formativa està composada de 5 nuclis formatius.