Es tractar d'obrir un canal d'informació interactiu de dos sentits amb els alumnes