Es tracta de tenir un lloc per compartir i recollir els treballs pràctics de programació i, estratègies de treball amb els infants.