Aquest curs s'imparteix el mòdul M09 Aplicacions Informàtiques per al comerç.


Faig l'advertiment de l'error del curs Administració i Gestió d'un PEC, el número de mòdul és M03.