Tractament de la informació a nivell d'usuari amb el paquet Microsoft Office.