Comunicar les activitats d’ensenyament-aprenentatge i/o extraescolars que realitza cada departament del centre al web NODES oficial del INS Montsià.