Unitats formatives que el componen: 

UF 1: projecte de guia, informació i assistències turístiques.