Es tracta  del crèdit d'administració i gestió d'un petit establiment comercial. Consta del temari, operacions financeres i comptabilitat.