Aquest curs s'imparteix el mòdul M03 Administració i Gestió d'un Petit Establiment Comercial