mòdul de projecte integrat, producte, intervenció o servei d’aplicació de les
competències del perfil professional.

UC_2-1207-11_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics

Es relaciona amb: UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics 

UC_2-1208-11_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

Es relaciona amb: UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

UC_2-1207-11_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics

Es relaciona amb: UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics

UC_2-1208-11_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

Es relaciona amb: UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics