En aquest mòdul l'alumnat podrà aprendre a treballar bobinar i muntar màquines elèctriques rotatòries, estàtiques i de c.a. i de c.c.