Curs d'introducció a l'ús i aprofitament de la tecnologia H5P per a la realització d'activitats digitalitzades a l'aula.