Per poder preparar l'autoavaluació e2cat del centre i tenir totes les dades disponibles per elaborar la memòria, hem pensat fer un moodle on podem ficar explicacions, material, calendari, fòrum...i tot allò que considerem necessari per dur a terme l'autovaluació.