Curs intern per explicar i treballar amb tot el professorat tutor la planificació de les tutories