El mòdul pofessional de l´IFE, MP1, versa sobre el treball amb els alumnes de cara a adquirir hàbits en quan a vida saludable, tan a nivell d´alimentació, higiene...