En aquest mòdul els alumnes de l´IFE s´inicien en l´activitat laboral. Desenvolupen la seva creativitat, i adquireixen els diferents processos dins del món laboral.

Aprenen a iniciar i finalitzar una determinada activitat.