Aquest curs ha d'estar com el del curs passat, és a dir que Tutoria alumnat tindrà dins dos "subcursos" :

- Tutoria alumnat - per dades de l'alumnat

- Curs acció tutorial i IPOP - el curs que fem al professorat tutor