Normativa per obtenir el carnet d'instal·lador/a de gas categoria B test i exemples de càlcul