La competència general d'aquest curs d'especialització consisteix en definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d’informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.