En aquest curs hi haurà les assignatures de Matemàtiques, Entorn Social i Tutoria


En aquest curs hi haurà les assignatures relacionades amb l'estratègia comunicativa: català, castellà, anglès i TIC.