Aquest curs serà l'espai virtual d'aprenentatge per a l'alumnat del PIP Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips, informàtics on s'inclouen els següents mòduls de formació general: Entorn social, prevenció de riscos laborals, orientació laboral i matemàtiques.

Aquest curs serà l'espai virtual d'aprenentatge per a l'alumnat del PIP Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics, on s'inclouen els següents mòduls de formació general: Estratègies i eines de comunicació i tutoria.