Aquest curs serà l'espai virtual d'aprenentatge per a l'alumnat del FIAP Auxiliar de muntatges d'instal·lacions d’electricitat, aigua i gas, on s'inclouen els següents mòduls de formació general: Entorn social, prevenció de riscos laborals, orientació laboral i matemàtiques.

Aquest curs serà l'espai virtual d'aprenentatge per a l'alumnat del FIAP Auxiliar de muntatges d'instal·lacions d'aigua i gas, on s'inclouen els següents mòduls de formació general: Estratègies i eines de comunicació i tutoria.